Vanliga frågor & svar

Vad är Scheriproct och vad används det till?

Scheriproct är ett receptfritt läkemedel som appliceras lokalt och används för att lindra hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt analfissurer.

Vad innehåller Scheriproct?

Scheriproct innehåller prednisolon som minskar inflammation och cinkokain som lokalbedövar och lindrar smärta. Övriga innehållsämnen i Scheriproct-salva är makrogol-400-monorikinoleat, ricinolja, 2 oktyldodekanol, parfym, Chypreolja.

Hur ska Scheriproct förvaras?

Förvara inte Scheriproct-salva över 25°C.
Förvara Scheriproct-suppositorier i kylskåp (2°C – 8°C).

Hur ser Scheriproct salvan ut?

Scheriproct salva är en färglös till något gulaktig salva som kommer i en 30 mg tub med en separat applikator.

Kan Scheriproct salva och Scheriproct suppositorier användas samtidigt?

Scheriproct salva och Scheriproct suppositorier kan användas i kombination för att ge lindring internt och externt. Applicera salvan på det yttre området och suppositoriet inuti anus.

När kommer jag att känna effekt?

Symtomen förbättras vanligtvis snabbt på grund av de två verksamma ämnen. Prednisolon som har en antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt, samt cinkokain som har en smärtlindrande och lokalbedövande effekt.

Var kan jag köpa Scheriproct?

Scheriproct är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på ditt närmsta apotek eller beställas online.

Hur länge ska jag använda Scheriproct?

Scheriproct används vanligtvis som behandling i sju dagar. Du bör inte använda Scheriproct längre än två veckor. Om symtomen kvarstår efter två veckor bör du kontakta läkare. Behandlingen bör ej avbrytas trots att förbättring vanligtvis inträder snabbt.

Vad behöver jag veta innan jag använder Scheriproct?

Använd inte Scheriproct om du är allergisk mot prednisolon, cinkokain, andra lokalbedövningsmedel eller något annat ämne i detta läkemedel. Använd inte Scheriproct om du har en virusinfektion (t.ex. herpes, bältros, vattkoppor), om du har några bakteriella infektioner, svampinfektioner i huden, eller infektioner någon annanstans i kroppen som du inte får behandling för.

Vad kan hända om jag använder Scheriproct under en längre period?

Långvarig kontinuerlig behandling bör undvikas eftersom det ökar risken för biverkningar. Långvarig behandling kan också orsaka att huden blir tunnare och försämras i det drabbade området och en del av läkemedlet kan absorberas i blodomloppet.

Kan Scheriproct påverka effekten av latexprodukter som kondomer?

Om latexprodukter såsom kondomer används samtidigt inom området som behandlas med Scheriproct kan de verksamma substanserna orsaka skada på dessa latexprodukter.

Kan jag använda Scheriproct om jag är gravid eller ammar?

Scheriproct bör undvikas speciellt under de första tre månaderna av graviditeten. Kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

Hur använder man Scheriproct salva?

Salvan kan användas runt anus och/eller inuti anus med den applikatorn som medföljer i förpackningen. I allmänhet bör salvan appliceras två gånger om dagen, morgon och kväll, men den kan appliceras upp till fyra gånger den första dagen för snabb smärtlindring.

Hur använder jag Scheriproct suppositorier?

Den vanliga behandlingen är ett suppositorium om dagen, som helst ska sättas in efter avföring. Om dina symtom är svåra kan du införa suppositoriet två eller tre gånger om dagen i början av behandlingen.

Vad händer om jag använder Scheriproct oftare än rekommenderat?

Om du av misstag använder Scheriproct mer än rekommenderad dos, kontakta läkare.

Vad händer om jag glömmer att använda Scheriproct?

Använd inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Ta nästa ordinerade dos så snabbt som möjligt och fortsätt med behandlingen.

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier. Receptfritt läkemedel. Innehåller prednisolon och cinkokain. För behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. Kontakta läkare innan läkemedlet används för undersökning och säkerställande av rätt diagnos. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år. Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Läs bipacksedeln noga före användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se.

Senast uppdaterad: 12/2021

ID-nr: SE_Sch_545_Apr2021