Scheriproct®

Receptfritt läkemedel som behandlar hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.

Scheriproct finns i olika formuleringar för att göra det så enkelt som möjligt för dig att få snabb lindring.

Scheriproct® Salva

Scheriproct® salva används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen. Salvan innehåller en kombination av cinkokain och prednisolon, som tillsammans lindrar smärta och inflammation orskad av hemorrojder i ändarmen. Scheriproct® salva är ett receptfritt läkemedel för behandling för hemorrojder. Finns på ditt närmsta apotek och online.

Scheriproct® suppositorier

Scheriproct® suppositorier används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen. Suppositorierna innehåller en kombination av cinkokain och prednisolon, som tillsammans lindrar smärta och inflammation orsakad av hemorrojder i ändtarmen. Scheriproct® suppositorier är ett receptfritt läkemedel för behandling av hemorrojder. Finns på ditt närmsta apotek och online.

Varningar och försiktighet

Använd alltid Scheriproct enligt beskrivning i medföljande bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, sjukskötare eller apotekspersonal. Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år, då uppgifter om säkerhet och effekt saknas. Vid graviditet, önskad graviditet eller tror att du kan vara gravid, rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal innan du använder Scheriproct.

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier. Receptfritt läkemedel. Innehåller prednisolon och cinkokain. För behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. Kontakta läkare innan läkemedlet används för undersökning och säkerställande av rätt diagnos. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år. Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Läs bipacksedeln noga före användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se.

Senast uppdaterad: 12/2021

ID-nr: SE_Sch_545_Apr2021