Hemorrojder?

Gör inte problemet större än det är

Bild på Scheriproct produkter

Scheriproct har mer än 50 års klinisk erfarenhet av behandling av hemorrojder.

Håll koll på dina symtom

Om du upplever klåda eller sveda i samband med toalettbesök, eller upptäcker lite blod på pappret när du torkar dig, då kan du ha drabbats av hemorrojder.

Hemorrojder i tidiga skeden är vanligtvis lättare att behandla än i ett senare skede, nyckeln är att vidta åtgärder innan problemet bokstavligen växer.

Finger pekar nedåt

Hemorrojder kan vara relativt lätt att behandla.

Scheriproct innehåller två aktiva substanser (prednisolon och cinkokain) som minskar både smärta och inflammation och snart kan besvären vara ett minne blott!

Scheriproct behandlar hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen. Om det inte skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling ska du kontakta läkare.

En grön bock.

Salva eller suppositorier?

Välj själv!

Finger pekar uppåt

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier. Receptfritt läkemedel. Innehåller prednisolon och cinkokain. För behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. Kontakta läkare innan läkemedlet används för undersökning och säkerställande av rätt diagnos. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år. Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Läs bipacksedeln noga före användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se.

Senast uppdaterad: 12/2021

ID-nr: SE_Sch_545_Apr2021